Bøger og foredrag

Navn Start Start tid Ugedag Sted Underviser  
Højskolesangbogen og.. 23‑09‑2020 19:30 Ons Hald-Kærby Centralskole
Se mere   Luk  
  • Navn: Højskolesangbogen og..
  • Start: 23‑09‑2020
  • Start tid: 19:30
  • Ugedag: Ons
  • Sted: Hald-Kærby Centralskole
  • Underviser:
  • :
Se mere   Luk  
Højskolesangbogen og…
Foredragsrækken “Højskolesangbogen og…” har igen i år et alsidigt udvalg af
både underholdende og debatskabende foredragsholdere, så vi byder velkommen til gamle og nye deltagere.
 
På grund af corona-smittefaren blev det sidste foredrag i foråret aflyst. Nu vover vi os forsigtigt igang igen. Vi vil selvfølgelig være ekstra opmærksomme på at holde afstand, og ikke være for mange sammen.

Foredragsrækken "Højskolesangbogen og..." 

23.9. Poul Nedergaard: ” Da Danmark blev befæstet og mineret fra Nord til Syd og Øst til vest”.

Poul J. Nedergaard,  pensioneret major, tidligere chef for Forsvarets Ammunitionsryddere, også kendt som dem der kommer med Rulle Marie.

En gennemgang af de tyske befæstninger og udlægning af mere end 1 million landminer i Danmark under den 2. verdenskrig og de problemer det har givet her mere end 60 år efter.
Ligeledes vil jeg give en beskrivelse af den umenneskelige minerydning som unge uerfarne tyske mænd blev tvunget til efter krigen. Havde danske officerer stået i spidsen for en tilsvarende ordre i dag var vejen til den internationale krigsforbryderdomstol i Haag en selvfølge.
Der vil være mulighed og tid for spørgsmål under og efter foredraget.

 Dette foredrag blev udskudt fra den 18. marts. Alle der var tilmeldte sidste års foredragsrække, har derfor gratis adgang. Nye deltager er selvfølgelig også velkomne!

 

Foredraget er støttet af Randers Kommune, og lægger op til debat.

 

21.10.Ulrik Damm og Birgitte Kaas: ”100 året for genforeningen – 75 året for befrielsen”

Rigtig mange havde glædet sig til at fejre 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark, og 75-året for Danmarks befrielse. Det lod sig jo desværre ikke gøre på den måde, det var planlagt – men så må vi bare gøre det nu i stedet for..
Ulrik Damm, tidligere organist ved Sct. Clemens og Sct. Mortens kirker, Randers, og Birgitte Kaas, kirkesanger og korist ved Sct. Clemens og en række andre kirker, har sammensat et program i ord og toner af disse to begivenheder. Ulrik fortæller og spiller klaver, Birgitte synger. Der vil også være en del fællessange.
 

18.11. Karsten Hansen: "Demokratiets fødsel – set gennem et æble ”

 

”Natur-Karsten” er kendt fra en række naturprogrammer på TV2s regionalkanaler. Og så kan han fortælle.

 

Pastor Jeremias Wøldike var præst i Øster Hornum fra 1860 – 1879. I den tid samlede han 600 forskellige frugttræssorter i præstegårdens have.

 

Det er beretningen om de præster som var fødte sognerådsformænd, som var videnskabelige og naturfaglige i den kæmpe udvikling som skete i det samfund som netop var blevet en slags demokrati. Det er med andre ord demokratiets fødsel set igennem et æble, og en enkelt præst som ragede op i mængden.

Foredraget er støttet af Randers Kommune, og lægger op til debat.

 3.2. Peter Duetoft ”Demokrati er ikke sexet”

 

Peter Duetoft har været engageret i dansk og international politik i en lang årrække. Medlem af Folketinget 1988-2001. Bl.a. Formand for Finansudvalget. Herefter leder af en række EU og FN demokrati-projekter bl.a. i det tidligere Sovjet. Han siger om sit foredrag:

 

Forudsætningen for et demokrati er, at man accepterer at naboen vil noget andet end én selv. Hvis man ikke gør det, er det vejen til et diktatur. Den medmenneskelige dannelse og forståelsen for fællesskabets nødvendighed har været forudsætningen for opbygningen af vort folkestyre.

 

I disse år er mediestunts, udspekulerede meningsskift, løb efter meningsmålinger og en hård tone med til at ødelægge vort demokrati. I stedet for at holde fast i en række grundlæggende værdier er man med til at skabe forvirring og usikkerhed i samfundet. Centralisering, regneark og fokus på effektivisering er en udfordring – ligesom globalisering, internationalisering og uhæmmet markedsøkonomi er det. Der er nok at tage fat på.

 

For nogen tid siden ringede en arrangør og spurgte, om jeg ville komme og fortælle. Det ville jeg gerne. "Hvad vil du tale om ?", spurgte hun. "Demokrati" - sagde jeg. Svaret var: "Vil du ikke nok finde et andet emne, demokrati er ikke sex'et!". Det er det måske ikke, men det er vigtigt. Demokratiet er under pres overalt i Verden - og hvis vi ikke vil drøfte det, så ender det galt.

 

Med erfaring fra arbejde i vort demokrati gennem mange år på mange niveauer og som tidligere leder af en lang række FN og EU demokratiprojekter verden over, lægger Peter Duetoft op til en debat om folkestyrets udfordringer og om, hvordan vi redder demokratiet i en stormfuld verden.

Foredraget er støttet af Randers Kommune, og lægger op til debat.

3.3. Poul og Mette Nørup: De fire årstider – billeder, sang og fortælling”,

 

Poul og Mette Nørup har været i Hald flere gange med deres rejseforedrag. Med cykel og oppakning har de to – Poul, der er pensioneret lærer, og Mette, pensioneret organist, rejst land og rige rundt, og bagefter viser de lysbilleder, synger og fortæller om det, de har set.  Vi har haft glæde af deres foredrag om en tur op langs den jyske vestkyst, og en anden gang om en tur langs grænsen, ad den gamle gendarmsti.

 

Dette er også et ”rejseforedrag”, men denne gang går rejsen gennem de fire årstider. Vi følger årets cyklus gennem billeder, fortælling og sang. De fleste billeder er fra  Danmark.

 Husk selv at medbringe kaffe/the, brød og service. 


Det er muligt at melde sig til et enkelt foredrag - i så fald er prisen kr. 100,- pr. gang. Henvend dig til aftenskolens leder, ambladt@stofanet.dk.

Foredragene finder sted på 'Hald gamle Skole', CSV Randers, Salbakken 7, Hald, 8983 Gjerlev

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2020800
Status: Igangsat
Første møde: 23-09-2020 19:30
Mødegange: 5
Lektioner: 30
Undervisere:
Priser:
Almen DKK 350,00
dof